อุปกรณ์จับแมลงสาบ

ID : 67256
Brand : ปลาบิน (Flying Fish)
Last Update : 10/07/2555 02:28 Preview : 16,683
กับดักจับแมลงสาบ ปลาบิน (Finished Trapping Cockroach - Box) เป็นการออกแบบใหม่ เพื่อการใช้งานที่สะดวกขึ้น ซึ่งการออกแบบได้ถูกพัฒนาจากการที่ได้ศึกษาอุปนิสัยของแมลงสาบ ปริมาณสุทธิ 180 กรัม