E-Catalog > > กาวดักหนู แบบกระป๋อง

PAGE VIEW : 13,513

Product Information :

Name :
กาวดักหนู แบบกระป๋อง
Category :
  1. กระดาษและสิ่งพิมพ์
Brand :
กลูแร็ท(Glue rat)
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์

Product Detail :

        กาวดักหนู กลูแร็ท

กาวดักหนู เนื้อกาวเหนียวพิเศษ

ปราศจากมลพิษ   

แบบกระป๋องขนาด1/2  ปอนด์  และ ขนาด 1 ปอนด์