Company Profile

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานทอง เป็นโรงงานผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า กาวดักหนู กาวดักแมลงวัน และกล่องดักแมลงสาบ

Samanthong company is the first company in Thailand that was Research and Development The Glue Rat Trap,Glue Fly Trap and Cockroach Trap to be more easy to use and accessible to all people and all market.


Products Showcase

กาวดักหนู แบบกระป๋อง 1/2 ปอนด์ (Rat Glue - Can 1/2 Pound)
กาวดักหนูกระป๋อง 1/2 ปอนด์ คิลแร็ท (Rat Glue - Can 1/2 Pound) เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการความคุ้มค่า เพราะหนึ่งกระป๋องสามารถเทใช้งานได้ถึง 3-4 ครั้ง **แถมถาดฟรีทุกกระป๋อง** ปริมาณสุทธิ 220 กรัม
Last Update : 13/08/2017
กาวดักหนู ถาดสำเร็จรูป
กาวดักหนูถาด กลูแร็ท (Finished Trapping Rat Glue - Tray) กาวดักหนูสำเร็จรูปแบบถาด พร้อมใช้งาน บรรจุ 2 ถาด ต่อ กล่อง ปริมาณสุทธิ 100 กรัม
Last Update : 01/05/2016
กาวดักหนู กล่องสำเร็จรูป
กาวดักหนูกล่อง กลูแร็ท (Finished Trapping Rat Glue - Box) กาวดักหนูสำเร็จรูป แบบกล่อง ปริมาณสุทธิ 100 กรัม
Last Update : 01/05/2016
กาวดักหนู แบบกระป๋อง 1/2 ปอนด์ (Rat Glue - Can 1/2 Pound)
กาวดักหนูกระป๋อง 1/2 ปอนด์ กลูแร็ท (Rat Glue - Can 1/2 Pound) แบบกระป๋องเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการความคุ้มค่า เพราะหนึ่งกระป๋องสามารถเทใช้งานได้ถึง 3-4 ครั้ง **แถมถาดฟรีทุกกระป๋อง** ปริมาณสุทธิ 220 กรัม
Last Update : 10/07/2012
กับดักจับแมลงสาบ(Finished Trapping Cockroach - Box)
กับดักจับแมลงสาบ ปลาบิน (Finished Trapping Cockroach - Box) เป็นการออกแบบใหม่ เพื่อการใช้งานที่สะดวกขึ้น ซึ่งการออกแบบได้ถูกพัฒนาจากการที่ได้ศึกษาอุปนิสัยของแมลงสาบ ปริมาณสุทธิ 180 กรัม
Last Update : 10/07/2012
กาวดักแมลงวัน แบบแผงสำร็จรูป  (Finished Trapping Fly Glue - Set)
กาวดักแมลงวัน แมลงปอ (Finished Trapping Fly Glue – Set) กาวดักแมลงวันแผงสำเร็จรูป ปริมาณสุทธิ 85 กรัม
Last Update : 10/07/2012