E-Catalog > อุปกรณ์จับแมลงสาบ > กับดักจับแมลงสาบ(Finished Trapping Cockroach - Box)

PAGE VIEW : 16,683

Product Information :

Name :
กับดักจับแมลงสาบ(Finished Trapping Cockroach - Box)
Category :
  1. ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
Sub - Category :
  1. อุปกรณ์จับแมลงสาบ
Brand :
ปลาบิน (Flying Fish)
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
กับดักจับแมลงสาบ ปลาบิน (Finished Trapping Cockroach - Box) เป็นการออกแบบใหม่ เพื่อการใช้งานที่สะดวกขึ้น ซึ่งการออกแบบได้ถูกพัฒนาจากการที่ได้ศึกษาอุปนิสัยของแมลงสาบ ปริมาณสุทธิ 180 กรัม

Product Detail :

กับดักจับแมลงสาบ ปลาบิน (Finished Trapping Cockroach - Box)

 

เป็นการออกแบบใหม่ เพื่อการใช้งานที่สะดวกขึ้น

ซึ่งการออกแบบได้ถูกพัฒนาจากการที่ได้ศึกษาอุปนิสัยของแมลงสาบ

กับดักแมลงสาบ ทำจากแผ่นอลูมิเนียมถาวร ใช้งานง่าย และทนต่อการใช้งาน


ปริมาณสุทธิ 180 กรัม